Les escoles del poble, estàn treballant de valent  per complir amb tots els requisitis d’higiène i seguretat  per tal d’assegurar que tots els alumnes es trobin en les millors condicions per poder iniciar  les activitats lectives.

 

Desde l’Institut de Cervelló i l’Associació de Famil·lies de l’Institut de Cervelló, han traslladat a l’Associació Cervemakers una proposta, per tal d’habilitar les portes d’accès a les aules.

El projecte, consisteix en instal·lar a les portes d’accès a les aules un mecanisme que facilita l’obertura de les portes amb l’avantbraç.

Per tal d’aplicar aquesta adaptació dels mànecs de les portes, l’equip de Cervemakers liderat per especialistes mecànics, ha realitzat el model en tres dimensions dels mànecs existents a les portes actuals, i s’han dissenyat uns suports personalitzats que faciliten l’acció d’obrir amb l’avantbraç. Evitant d’aquesta manera qualsevol contacte amb les mans i disminuïnt en gran mesura, el risc de contagi.

 

La fabricació d’aquestes extensions de mànecs de les portes, es porta a terme a través de les impressores 3D que els membres de la comunitat #maker de Cervelló disposen i ofereixen de forma desinteressada per la causa. Cal destacar l’excel·lent feina d’enginyeria que fan els veïns del poble en aquest projecte.

 

Podem dir, que amb la quantitat de impressores 3D domèstiques que hi ha al poble, Cervelló disposa de una important fàbrica col·laborativa, capaç de donar una ràpida resposta a les necessitats que sorgeixen. Hi ha un moviment social i tecnològic que ens posa a la vanguardia de les eines del futur i la tecnologia.

 

L’Associació Cervemakers, està en contacte directe amb la resta d’escoles del poble, i s’ofereix per cobrir les necessitats que puguin sorgir davant del proper curs escolar 2020/21.

Una vegada més, aquest és un clar exemple de la col·laboració en el nostre poble i la gran capacitat d’enginy que ténen els nostres veïns.

 

Adaptació Centres Educatius