Guanyador de la quarta ronda:

Montserrat Molas – 12650 punts

Trivial CerveMakers
Dijous 2 d’Abril
de 2020 a les 21:00
39 participants.
Puntuacio mitjana: 7350
Pregunta Respostes
# Correctes # Incorrectes Resposta correcta
 Quin va ser el primer molí paperer de Cevelló?  21 11  El molí vell
 Com es deia el dramaturg de Mas Pitarra?  21 9  Frederic Soler Pitarra
Amb quin poble francès està agermanat Cervelló?  31 0 Saint Martin-le-Beau
Com es diu l’associació tecnològica de Cervelló?  25 6 Cervemakers
Número d’esglésies a Cervelló?  22 10 3
Quina carretera nacional passa per Cervelló?  27 3 N-340
Quin animal surt en l’escut de Cervelló  30 0 Cèrvol
A quin poble es va construir a l’Edat Mitjana, l’hospital de Cervelló  16 15 Olesa de Bonesvalls
La fàbrica abandonada que hi ha al carrer Vidriers, que fabricava?  29 0 Vidre
Quin any es va inaugurar l’Església Sant Esteve de Cervelló?  13 18 1908
Quin any va tornar a Catalunya el president Tarradellas?  25 6 1977
On va ser nomenat president de la Generalitat Tarradellas, a l’exili?  5 26 Mèxic
De quin segle és la Masia de Can Guitart?  8 24 XV
Què hi havia abans de ser urbanització a Can Guitart Vell?  13  17 Conreus de vinyes, garrofers i oliveres
La casa més antiga del nucli actual de Cervelló és? 21 12 Cal Jordi (Cal Ponsà)
Total
Precisió  64%
 

 

Trivial de Cervelló 02/04/2020