Guanyador de la cinquena ronda:

Mar Gallén –  punts 15270

Trivial CerveMakers
Dimarts 7 d’abril
de 2020 a les 21:00
22 participants.
Puntuacio mitjana: 9999
Pregunta Respostes
# Correctes # Incorrectes Resposta correcta
Com es diu la cursa Trail i BTT de Cervelló?  19  1   Pota-Roja
  A quina serra pertanyen les muntanyes de Cervelló? 16 3   La Serra de l’Ordal
 Quin any es va inaugurar la Biblioteca Municipal de Cervelló? 16 4  2006
 De quin color es el rètol del casal de Gent Gran? 14 5  Fons Blau i Lletres Blanques
 Com es diu el grup de teatre de Cervelló? 19 1  La calaixera
 Quin es el nom de la geganta personatje cervellonina? 16 4  Rosita
 Quants anys te l’Esplai? 18 3  40
 La corona de l’escut de Cervelló a quin títol nobiliari correspon? 14 7  Baró
 De quin estil artquitectònic és l’Església de Santa Maria? 19 1  Romànic
 Al final de quina guerra va se volat el castell de Cervelló? 10 11  La guerra de successió
 Quin any va tancar la Cristaleria Cervellonense? 9 10  1989
 Quim famós dramaturg va comprar una casa a Cervelló, l’any 1879? 18 1  Frederic Soler Pitarra
 Quin arquitecte va projectar l’Església Sant Esteve de Cervelló? 11 9  Antoni Maria Gallissà
 On està enterrat el president Tarradellas? 16 5  A Cervelló
 Quantes rieres hi ha a Cervelló i com es diuen? 8 13  3 – Riera de Cervelló, Riera de Santa Maria i Riera de Rafamans.
Total 223 78
Precisió  74%
 

 

Trivial de Cervelló 07/04/2020