covidskin.org

El mes d’abril del 2020 els membres de Cervemakers van presentar el projecte «Covidskin.org» a la «Convocatòria extraordinària UPC #COVID19» que oferia ajuts per a projectes que poguessin generar un impacte a curt termini en països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) baix o molt baix en els que la progressió de l’epidèmia del SARS-COV-2.

L’equip de Cervemakers va enfocar el projecte en el fet que hi havia i encara hi ha un ampli desconeixement de com afecta el SARS-CoV-2 al nostre organisme, però segons s’ha observat, gran part de la població afectada per la Covid-19 han patit diverses alteracions dermatològiques.

Les diferents tipologies de lesions detectades a la pell semblen estar relacionades amb la càrrega viral a la qual estem exposats, i s’estima que poden ser útils per a poder identificar pacients afectats per Covid-19 de forma precoç així com predir els casos que poden presentar un gradient de malaltia més elevat.

El projecte neix com a «ciència ciutadana«, s’entén com a tal, el projecte d’investigació que sorgeix de forma espontània i social en col·laboració amb científics i professionals.

L’objectiu principal del projecte és aportar el nostre coneixement per tal de contribuir a la investigació mèdica de les afectacions a la pell que presenten pacients afectats per la Covid-19, mitjançant la recollida d’informació anònima de les reaccions dermatològiques que pateixen pacients afectats pel virus, amb la finalitat de poder determinar en un futur com afecta el virus de la Covid-19 a la nostra pell.

Per complir aquest objectiu l’equip va realitzar la plataforma https://covidskin.org/  i en l’actualitat està buscant l’equip d’investigadors que vulguin fer ús de l’eina.

Per una altra banda s’ha compartit el desenvolupament del mòdul corresponent a la recollida de fotografies a la plataforma Github perquè qualsevol equip amb objectiu científic que necessiti una eina de recollida anònima de fotografies en pugui fer ús de forma lliure.

Per a més informació Covidskin.org

 

covidskin.org UPC #COVID19