covidskin.org UPC #COVID19

covidskin.org

El mes d’abril del 2020 els membres de Cervemakers van presentar el projecte «Covidskin.org» a la «Convocatòria extraordinària UPC #COVID19» que oferia ajuts per a projectes que poguessin generar un impacte a curt termini en països amb un Índex de