Blockchain

Blockchain

  Blockchain és una de les paraules més repetides en tecnologia en els últims mesos. Saps què és? El terme Blockchain significa «cadena de blocs» i sorgeix arran de la moneda electrònica bitcoin. És la tecnologia, o més aviat, el