Autoconsum Energètic

Autoconsum Energètic

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. Les instal·lacions d’autoconsum poden ser aïllades (sense connexió física a la xarxa) o connectades a la xarxa. Actualment, les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals i qualsevol